Sociaal Domein

Beleidsadviseur Milieu 32-36 – Gemeente in Zuid Holland

Organisatie Het is de ambitie van de gemeentelijke organisatie om flexibel en lerend te zijn, midden in de stad te staan, open te staan voor maatschappelijke initiatieven, deze proactief op te pakken en weer verder te brengen. Een organisatie die verbindt, passend bij de mogelijkheden van deze tijd, en waarin inwoners vertrouwen hebben. De organisatie legt veel verantwoordelijkheid bij de teams. Van de beleidsadviseur verwachten we dan ook dat zij/hij initiatief neemt, taken oppakt en samen met andere beleidsadviseurs […]