Disclaimer

Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website
Voor alle duidelijkheid wijst Marcenbas ten aanzien van de website Marcenbas.nl, je op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Marcenbas.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marcenbas. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Marcenbas met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Marcenbas behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Marcenbas alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Marcenbas niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via het internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Marcenbas.nl, die geen eigendom zijn van Marcenbas.nl, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Marcenbas. Hoewel Marcenbas uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan hij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Marcenbas.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

Marcenbas sluit alle aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

×

 

Hallo!

Voor vragen kan je terecht bij Bas!

×