Author - chau123

verslag-workshop-Interculturele-Communicatie

Verslag workshop Interculturele Communicatie

Wat is de gouden tip? Op 8 juni hebben wij in samenwerking met SocialEnterprises een workshop ‘Interculturele Communicatie’ mogen verzorgen voor de WMO- en Jeugdconsulentes in ons netwerk. Een ontzettend boeiend onderwerp waar iedereen een mening over heeft.

workshop Interculturele Communicatie

workshop Interculturele Communicatie

Als WMO consulent krijg je te maken met verschillende culturen. Wanneer verschillende culturen in gesprek gaan kan het voorkomen dat er miscommunicatie plaatsvindt. Binnen het vak van WMO consulent is juist goede communicatie van essentieel belang.

wmo-consulent

Onderzoek: Veranderd competentieprofiel WMO-consulent

Uit de interviews met verschillende medewerkers binnen de decentralisatie: ‘Wet Maatschappelijke Ondersteuning’, is een groot aantal competenties, vaardigheden en kennisniveaus verworven. Na het transcriberen van deze interviews, zijn zes competenties met elk 10 gedragsindicatoren beschreven. De zes competenties zijn: creativiteit, flexibiliteit, sociabiliteit, coachen, luisteren en onafhankelijkheid.
Nu de competenties verduidelijkt zijn, zullen de gemeenten moeten kijken naar het individuele niveau van de consulenten op deze competenties.

benen-op-tafel-intervisie-bijeenkomst

Intervisie bijeenkomst voor WMO Consulenten

Met de benen op tafel
Ieder gesprek is uniek. Iedere indicatie is uniek, en soms is het fijn daar met andere professionals over te sparren. Zeker in een tijd waarin veel veranderd is, en nog aan het veranderen is.

Als netwerk organisatie brengen wij mensen en ideeën bij elkaar. Daarom organiseren wij op woensdag 28 september van 17.00u tot 19.00u deze intervisie bijeenkomst.

Het wordt een informele bijeenkomst zonder strakke agenda. Het doel is om ideeën de vrije loop te […]

hoge-school-leiden

Vooraankondiging presentatie onderzoek 13 oktober 2016

Het eindstation is in zicht!
Het afgelopen half jaar hebben Marcenbas en de Hogeschool Leiden onderzoek verricht  naar het competentieprofiel van de WMO consulent, na de decentralisatie van het Sociaal Domein. Na vele documenten te hebben doorgebladerd en interviews te hebben gehouden met verschillende medewerkers, werkzaam binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, kunnen we met een trotse blik terugkijken op het resultaat!

Wist u bijvoorbeeld dat door de kanteling van de werkzaamheden, de medewerkers met een open blik het gesprek met de burger […]

voetjes van de vloer

Verslag Intervisiebijeenkomst ‘Met de benen op tafel’

Afgelopen donderdag 7 april heeft de eerste “Met de benen op tafel” intervisie sessie van Marcenbas plaatsgevonden. Deze sessie was bestemd voor beleidsmedewerkers en leidinggevenden in het sociaal domein. Doel, kennis delen en elkaar beter leren kennen. Volgens de deelnemers was het een geslaagde middag waarin nieuwe verbindingen zijn gelegd!

Na een korte inleiding door Bas de Lange en een voorstel ronde zijn wij in twee kleine groepen uiteen gegaan. In deze groepen werden verschillende onderwerpen naar voren gebracht en […]

De kanteling, gekantelde competenties?

De Rijksoverheid en Provincies hebben per 1 januari 2015 verschillende taken en verantwoordelijkheden overgedragen aan de Nederlandse gemeenten, met de verwachting dat zij meer ondersteuning op maat kunnen bieden. De gemeenten worden daarbij verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, Jeugdwet en WMO 2015. 
 
De decentralisatie vraagt in veel gemeenten om ingrijpende veranderingen, in zowel de interne organisatie als in de relatie met de burgers en partnerorganisaties. Het vraagt om een nieuwe denk- en werkwijze; de omslag van claim- en […]

×

 

Hallo!

Voor vragen kan je terecht bij Bas!

×