Kennisbank

Kennisbank van Marcenbas

Wij van Marcenbas zijn gespecialiseerd in het bemiddelen van functies binnen het Sociaal Domein. Onder de term ‘Sociaal Domein’ worden alle inspanningen verstaan die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Daarnaast vallen binnen het Sociaal Domein ook nog andere aanverwante taken; zoals handhaving bij leerplicht, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, passend onderwijs, leerlingenvervoer, bijstand, schuldhulpverlening en (jeugd)gezondheidszorg. 

Binnen het Sociaal Domein hebben gemeenten dus verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Hieronder is een overzicht te vinden van de verschillende categorieën binnen het Sociaal Domein. 


Wmo

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Als Wmo Consulent ondersteun jij inwoners van gemeenten bij hun zelfredzaamheid, draagt bij aan het versterken van deze zelfredzaamheid en voorziet in ondersteuning hierin.

Jeugd

Binnen het Sociaal Domein is Jeugdhulp een groot onderdeel. Als jeugdconsulent help en ondersteun je jeugdigen en gezinnen van gemeenten wanneer zij moeilijkheden of gezinsproblemen ervaren. Denk hierbij aan (v)echtscheidingen, misbruik of bijvoorbeeld mishandeling. Of andere vormen die de rust en veiligheid van het kind aantasten. Daarnaast kan als je Jeugdconsulent ook om hulp worden gevraagd bij aanvraag van voorzieningen zoals opvoedondersteuning, begeleiding en zwaardere instrumenten.

Werk & Inkomen

Binnen het gebied Werk & Inkomen werk je op basis van de Participatiewet. Iedereen die wel kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Deze wet biedt ondersteuning aan mensen die geen werk kunnen vinden, zodat ze toch een plek op de arbeidsmarkt kunnen invullen. Hierbij gaat het ook om mensen met een arbeidsbeperking.

×

 

Hallo!

Voor vragen kan je terecht bij Bas!

×