Verslag Intervisiebijeenkomst ‘Met de benen op tafel’